Повноваження Держсільгоспінспекції

 

 Держсільгоспінспекція в Київській області та її посадові особи в межах своїх повноважень мають право:

  • складати акти перевірок;
  • давати обов'язкові для виконання приписи (розпорядження);
  • безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку підприємства;
  • звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання позову до суду щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився;
  • викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для отримання від них усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з порушенням земельного законодавства;
  • передавати до органів прокуратури акти перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину;
  • проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку для запобігання порушенням земельного законодавства;
  • забороняти експлуатацію машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу;
  • залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції. Начальник Держсільгоспінспекції є Головним державним інспектором сільського господарства на відповідній території. Керівники структурних підрозділів Держсільгоспінспекції, на яких покладено повноваження щодо виконання інспекційних функцій, є одночасно старшими державними інспекторами сільського господарства на відповідній території. Головні та провідні спеціалісти, які безпосередньо здійснюють державний нагляд (контроль), є одночасно державними інспекторами сільського господарства на відповідній території.
Навігація:  
ГоловнаДіяльністьПовноваження