ЗВІТ до ПЛАНУ заходів на 2013 рік, спрямованих на запобігання та протидію корупції

ЗВІТ ДО ПЛАНУ
заходів Державної інспекції сільського господарства в Київській області
на 2013 рік, спрямованих на запобігання та протидію корупції

 

з/п

Зміст заходів

Виконання

1

2

3

1

Проводити спеціальні перевірки щодо осіб, які претендують на заміщення вакантних посад.

13 осіб пройшли спеціальну перевірку і призначені на відповідні посади. Щодо 27 осіб триває спеціальна перевірка.

2

Забезпечити подання за місцем роботи (служби) декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, затвердженою Міністерством фінансів України спільно з Міністерством юстиції України.

Всі працівники Держсільгоспінспекції в Київській області подали декларації до 01.04.2013, які зберігаються в особових справах.

3

Забезпечити попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законодавством з питань державної служби.

Всі претенденти на зайняття посад державних службовців (конкурсанти, стажисти), а також всі призначені державні службовці під розписку ознайомлені зі спеціальними обмеженнями, встановленими законодавством з питань державної служби; розписки зберігаються в особових справах.

4

Забезпечити дотримання працівниками Загальних правил поведінки державних службовців та внутрішнього трудового розпорядку.

Дотримання працівниками Загальних правил поведінки державних службовців та внутрішнього трудового розпорядку постійно контролюється керівниками структурних підрозділів. Проведена перевірка дотримання працівниками інспекції «Загальних правил поведінки державного службовця».

5

Передбачати у навчальних планах підвищення кваліфікації працівників на 2013 рік та забезпечити навчання працівників на курсах підвищення кваліфікації з питань етики поведінки державних службовців, з питань запобігання та протидії корупції, тощо.

Проведено 14 виробничих та навчальних нарад в структурних підрозділах, проведено роз'яснення з питань етики поведінки державних службовців, з питань запобігання та протидії корупції, тощо.

6

Продовжити співпрацю з право­охоронними органами у сфері запобігання та протидії корупції, вживати заходів реагування на випадки порушення чинного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов'язків.

За результатами перевірок правоохоронними органами діяльності Держсільгоспінспекції в Київській області розглядаються подання, виявлені порушення усуваються, за допущені порушення притягнуто 34 особи до дисциплінарної відповідальності.

7

Забезпечити обов'язкове та першочергове проведення перевірок за зверненнями правоохоронних органів в Державній інспекції сільського господарства в Київській області.

Проведення перевірок за зверненнями правоохоронних органів проводяться першочергово, контроль за виконанням здійснюється заступниками начальника.

8

Забезпечити подання до Держсільгоспінспекції України звітної інформації про заходи, вжиті за результатами розгляду звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції (Постанова КМУ "Питання запобігання та виявлення корупції").

Звернення підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції не надходили.

9

Забезпечити складання Графіку проведення внутрішніх навчань працівників Держсільгоспінспекції в Київській області з питань запобігання та протидії корупції на 2013 рік, а також їх проведення згідно з Графіком.

Прийнято рішення про проведення навчань із зазначених питань на кожній виробничій чи навчальній нараді, які проводяться структурними підрозділами.

10

Забезпечити доведення до відома працівників Держсільгоспінспекції в Київській області інформації щодо змін в антикорупційному законодавстві.

Зміни в антикорупційному законодавстві доводились до відома працівників на навчальних та виробничих нарадах.

11

У межах повноважень приймати участь у проведенні службових розслідувань.

Прийнято участь у проведенні 4 службових розслідувань.

12

Розглянути результати виконання даного плану заходів на виробничих нарадах з керівниками структурних підрозділів.

Результати виконання даного плану заходів періодично розглядаються на виробничих нарадах з керівниками структурних підрозділів та на засіданнях колегії Держсільгоспінспекції в Київській області.

 

Навігація:  
ГоловнаЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇЗВІТ до ПЛАНУ заходів на 2013 рік, спрямованих на запобігання та протидію корупції