Статті

Використання та охорона земель

 

    Управління контролю за використанням та охороною земель Державної інспекції сільського господарства в Київській області забезпечує реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі за:

• використанням та охороною земель, шляхом здійснення відповідних перевірок дотримання вимог земельного законодавства, при наданні земельних ділянок (документальні перевірки) та при використанні земельних ділянок землевласниками та землекористувачами;

• видає спеціальні дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки;

• розглядає звернення громадян та юридичних осіб, а також вимоги правоохоронних органів і доручення вищестоящих органів з питань дотримання вимог земельного законодавства в сфері регулювання земельних відносин та надає ґрунтовні відповіді на порушені питання.

• веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель;

• виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, зміною показників якісного стану ґрунтів;

• своєчасним проведенням підприємствами заходів щодо збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів;

• проведенням рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;

• дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на земельні ділянки;

• дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

• дотриманням органами державної влади вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;

• збереженням захисних насаджень і межових знаків, проведенням землеустрою;

• розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням у дію об'єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель, недопущенням псування земель;

• дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок;

• дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;

• обстежує земельні ділянки, які підлягають рекультивації та яким заподіяна шкода внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу;

• розраховує розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу, та вживає заходів до її відшкодування в установленому законодавством порядку;

• проводить лабораторний аналіз стану забруднення земель, у тому числі радіоактивного, в зонах безпосереднього впливу викидів і скидів підприємствами забруднюючих речовин, а також у разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій;

• готує та подає до Держсільгоспінспекції України пропозиції щодо фінансування заходів з охорони земель;

• вносить у встановленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо: приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

• припинення будівництва та експлуатації об'єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;

припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону.

 

Навігація:   Головна