Нормативно-правові акти

 

Конституція України

 

 1. «Конституція України»


 Кодекси України

 

 1. «Про адміністративні правопорушення»

 

Закони України

 

 1. «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»
 2. «Про адміністративні послуги»
 3. «Про захист персональних даних»
 4. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності»
 5. «Про доступ до публічної інформації»
 6. «Про звернення громадян»
 7. «Про засади запобігання та протидії корупції»
 8. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм»
 9. «Про здійснення державних закупівель»
 10. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру»
 11. «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»
 12. «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
 13. «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безпечної експлуатації сільськогосподарської техніки»
 14. Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»

 

Укази Президента України

 

 1. «Про Державну інспекцію сільського господарства України»
 2. «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції»
 3. «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України»

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

 1. «Про утворення територіальних органів Державної інспекції сільського господарства»
 2. «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контролю)»
 3. «Про затвердження Порядку маркування партій насіння»
 4. «Про затвердження Порядку проведення експертизи проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень»
 5. «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку декларування зерна суб’єктами зберігання зерна»
 6. «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»
 7. «Про затвердження Тимчасового порядку проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу»
 8. «Про внесення зміни до Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам»
 9. «Про затвердження Положення про мережу випробувальних лабораторій з визначення вмісту генетично модифікованих організмів у продукції»
 10. «Про затвердження Положення про науково-методологічний центр з питань випробувань генетично модифікованих організмів»
 11. «Про питання запобігання та виявлення корупції»

 

Накази Міністерства аграрної політики та продовольства України

 

 1. «Про затвердження Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі»
 2. «Про затвердження Порядку планування та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва та Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері насінництва та розсадництва»
 3. «Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю)»
 4. «Про затвердження Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу»
 5. «Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів»
 6. «Про затвердження Правил арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення заяв»
 7. «Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»
 8. «Про затвердження Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни»
 9. «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів»
 10. «Про внесення змін до Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками»
 11. «Про затвердження Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів»
 12. «Про затвердження Номенклатури службових, спеціальних (спеціалізованих) автомобілів, технічних засобів зв’язку та інших матеріально-технічних засобів, необхідних для виконання покладених на Державну інспекцію сільського господарства України та її територіальні органи завдань»
 13. «Про затвердження Порядку оформлення, вручення (надсилання) приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства»
 14. «Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування»
 15. «Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства»
 16. «Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації,необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель»
 17. «Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та надання відомостей з нього»
 18. «Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки»
 19. «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів»
 20. «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики України»

 

Нормативно-правові акти, дотримання вимог яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)

 

 Кодекси України

 

 1. «Земельний кодекс України»

 

Закони України

 

 1. «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
 2. «Про охорону земель»
 3. «Про землеустрій»
 4. «Про оренду землі»
 5. «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
 6. «Про насіння і садивний матеріал»
 7. «Про дорожній рух»
 8. «Про метрологію та метрологічну діяльність»
 9. «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин»
 10. «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України»
 11. «Про безпечність та якість харчових продуктів»
 12. «Про підтвердження відповідності»
 13. «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»
 14. «Про зерно та ринок зерна в Україні»
 15. «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру»
 16. «Про молоко та молочні продукти»
 17. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
 18. «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»
 19. «Про виноград та виноградне вино»
 20. «Про пестициди і агрохімікати»
 21. «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них»
 22. «Про державний контроль за використанням та охороною земель»
 23. «Про охорону прав на сорти рослин»

 

Укази Президента України

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

 1. «Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин»
 2. «Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню»
 3. «Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної наслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу»
 4. «Про визначення розміру збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з рекультивації порушених земель»
 5. «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
 6. «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста»
 7. «Про затвердження Порядку здійснення оптової роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають дентифікаційні номери»
 8. «Про затвердження Порядку здійснення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів»
 9. «Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів»
 10. «Про затвердження Технічного регламенту щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів»
 11. «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції»
 12. «Про затвердження Порядку декларування наявності цукру»
 13. «Про затвердження Порядку декларування зерна суб'єктами зберігання зерна»
 14. «Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно»
 15. «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів»
 16. «Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг»
 17. «Про затвердження Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки»
 18. «Про внесення змін до переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства»
 19. «Про забезпечення реалізації деяких положень Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" «Порядок ведення реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання»

 

Накази Міністерства аграрної політики та продовольства України

 

 1. «Про затвердження Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах»
 2. «Про затвердження Інструкції з технології виробництва хлібопекарського сортового і обойного борошна із зерна тритикале та Інструкції щодо технології зберігання зерна у зерносховищах із застосуванням полімерних зернових рукавів»
 3. «Про затвердження Вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів»
 4. «Про затвердження Правил технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів»
 5. «Про затвердження Порядку складання, приймання іспитів для отримання права на керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами та Вимог до екзаменаційних білетів»
 6. «Про затвердження Порядку роботи, пов'язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів»
 7. «Про затвердження Порядку ведення основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстру зернового складу»
 8. «Про затвердження Технічного регламенту зернового складу»
 9. «Про затвердження Положення про обіг складських документів на зерно»

 

Накази Міністерства охорони здоров'я України

 

 1. «Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів»
 2. «Про затвердження Державних гігієнічних нормативів «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 197Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді»

 

Накази Державного комітету України з питань розвитку підприємництва

 

 1. «Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу відвідання суб'єктів підприємницької  діяльності контролюючими органами (Журнал реєстрації перевірок)»

 

Накази Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України

 

 1. «Про затвердження Правил торгівлі на ринках»

 

Накази Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України

 

 1. «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією»
 2. «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі»

 

Декрети Кабінету Міністрів України

 

 1. «Про стандартизацію і сертифікацію»

 

Накази Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

 

 1. «Про затвердження Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів»
 2. «Про затвердження Порядку проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання»
 3. «Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів управління об'єднань підприємств, підприємств та організацій»

 

Навігація:  
ГоловнаЗаконодавство