Інспектування в аграрній сфері

Структури що здійснюють державний нагляд (контроль) у сільському госпдарстві в країнах

В Російській Федерації - Федеральна державна установа «Російський сільськогосподарський Центр»  створена рішенням Уряду Російської Федерації в травні 2007 року шляхом реорганізації у формі злиття 143 федеральних державних установ - Державних насіннєвих інспекцій і територіальних станцій захисту рослин.

Основною статутною метою ФДУ «Россільхозцентр» є надання державних послуг в області рослинництва: 

• в галузі насінництва - визначення сортових і посівних якостей насіння;

• в області захисту рослин - фітосанітарний моніторинг території Російської Федерації.

 

В Республіці Білорусь - Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду у складі Міністерства сільського господарства Республіки Білорусь.

Одними із основних функцій Департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду є:

• контроль в галузі насінництва, фітосанітарний контроль, контроль за поводженням з засобами захисту рослин контроль за якістю ввезених в Республіку Білорусь і вироблених в ній засобів захисту рослин;

• контроль у галузі безпеки генно-інженерної діяльності в межах компетенції Мінсільгосппроду;

• здійснення контролю та нагляду за якістю продовольчої сировини та харчових продуктів в Республіці Білорусь при їх виробництві та (або) зберігання, експорті та імпорті; 

• забезпечення і проведення моніторингу якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів.

 

В Республіці Казахстан - Комітет державної інспекції в агропромисловому комплексі Міністерства сільського господарства Республіки Казахстан

Основні завдання, функції:

• бере участь у проведенні щорічного обстеження хлібоприймальних підприємств на відповідність їх кваліфікаційним вимогам для підтвердження генеральних ліцензій;

• організовує і веде фітосанітарний облік;

• здійснює взаємодію з місцевими виконавчими, прикордонними, митними, правоохоронними та іншими державними органами;

• проводить щорічний державний технічний огляд тракторів, виготовлених на їх базі самохідних шасі і механізмів, причепів до них, включаючи причепи із змонтованим спеціальним обладнанням, самохідних сільськогосподарських, меліоративних і дорожньо-будівельних машин і механізмів, спеціальних машин підвищеної прохідності;

• розглядає справи, складає протоколи про адміністративні правопорушення та видає приписи у випадках, передбачених законодавством Республіки Казахстан про адміністративні правопорушення в регульованій сфері;

• проводить постійний первинний і вторинний огляд імпортованої, що експортується і транзитної підкарантинної продукції, при необхідності - їх лабораторну експертизу з відбором зразків, на фітосанітарних контрольних постах на кордоні, в місцях відвантаження і кінцевих пунктах надходження, а також контроль за виконанням вимог законодавства Республіки Казахстан в галузі карантину рослин юридичними та фізичними особами.

 

Навігація:  
ГоловнаСвітовий досвідІнспектування в аграрній сфері