ЗАПИТ цінових пропозицій

Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 №922 (у редакції наказу
Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 27.12.2011 №428)

 

ЗАПИТ
цінових пропозицій

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державна інспекція сільського господарства в Київській області;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38060805;

1.3. Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 8;

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35212001004693 в ГУДКСУ у Київській області, МФО 821018;

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Шишко Андрій Олександрович - голова комітету з конкурсних торгів; 04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 8 тел./факс (044)591-03-41,e-mail: and-shyshko@yandex.ru; Павлуша Варвара Володимирівна – секретар комітету з конкурсних торгів; 04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 8 тел./факс (044)591-03-41;

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство аграрної політики та продовольства України, 37508596.

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету;

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі;

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару), Бензин моторний А-92, Бензин моторний А-95.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності):

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2)

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: Бензин моторний А-92 - 4 638 літрів; Бензин моторний А-95 Стандарт – 6 760 літрів.

Заправка повинна здійснюватись на АЗС по талонах.

Відповідність якості предмету закупівлі вимогам нормативних документів.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: по грудень 2013 року.

6. Основні умови договору: відповідно до розділу 9 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 календарних днів.

8.Подання цінових пропозицій:

8.1.Місце:04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 8; (особисто, або поштою).

8.2.Строк: 25.11.2013 року до 9.00 год.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце:04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 8;

9.2. Дата: 25.11.2013 року.

9.3. Час: 9-30 год.

10. Додаткова інформація: Способи зв’язку для отримання додаткової інформації:

тел. (044)591-03-41, з 9-00 до 18-00, e-mail: and-shyshko@yandex.ru.

При підготовці цінових пропозицій, учасникам процедури закупівлі необхідно врахувати вимоги інструкції з підготовки цінових пропозицій.

ДОДАТКИ:

1. Додаток № 1 – Інструкція з підготовки цінової пропозиції – 1 арк.

2. Додаток № 2 – Цінова форма «Пропозиція» – 1 арк.

3. Додаток № 3 - Основні умови договору – 2 арк..

4. Додаток № 4 - Технічні вимоги – 1 арк..

5. Додаток №5 – Перелік документів, необхідних для участі у торгах – 1 арк.

6. Додаток №6 –  Умови порівняння та оцінки конкурсних пропозицій – 1 арк.

 

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник начальника
Державної інспекції сільського господарства
в Київської області                                                                                                       А.О. Шишко

 

Додаток 1

 Інструкція з підготовки цінової пропозиції

 

    Цінова пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, з реєстром наданих документів, прошита, пронумерована та скріплена печаткою. Пропозиція, що подається Учасником, подається в двох опечатаних конвертах, в одному з яких знаходиться технічна частина пропозиції, а в другому - комерційна. Обидва конверти опечатуються в одному великому конверті. В місцях склеювання конверту повинні міститися підпис уповноваженої особи та відбитки печатки Учасника (за наявності).

    Комерційна частина повинна включати цінову інформацію, перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника.

    Технічна частина повинна включати повну інформацію про характеристику товару та документальне підтвердження.

    Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому.

    Кожен Учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.

    Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються, або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

    В тендерній пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю товару, який пропонується для постачання, та остаточно виводиться підсумкова ціна тендерної пропозиції.

    На конверті має бути вказано:

адреса та назва Замовника;

адреса та назва Учасника, код за ЄДРПОУ, № телефону;

найменування торгів (конкурсних торгів), на які подається цінова пропозиція;

маркування “НЕ ВІДКРИВАТИ ДО ПОЧАТКУ ТОРГІВ”.

    Оригінал та всі копії документів затверджуються підписом керівника з розтлумаченим ПІБ, посади та печаткою Учасника, або особою (особами), належним чином уповноваженими представляти інтереси Учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що додається до пропозиції. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

    Інформація про валюту цінової пропозиції конкурсних торгів: цінова пропозиція конкурсних торгів повинна бути розрахована і зазначена у національній валюті України - гривні.

    Інформація про мову цінової пропозиції конкурсних торгів та кількість примірників: цінова пропозиція конкурсних торгів повинна бути складена на українській мові, в 1-му примірнику.

    Спосіб подання цінових пропозицій: особисто, або поштою.

Додаток 2

Форма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

 

    Ми, _____________(повне найменування учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю палива рідинного та газу; олив мастильних ДК-19.20.2 згідно з вимогами замовника торгів. Вивчивши Інструкцію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених нижче за наступними цінами:

 


лотів
з/п

Найменування товару

Одиниця
виміру

Кількість

Ціна за одиницю виміру,
грн., з ПДВ

Вартість по найменуванню,
грн., з ПДВ

1

Автобензин А-92(в талонах)

літри

4 638

 

 

2

Автобензин А-95 Стандарт (в талонах)

літри

6 760

 

 

Загальна вартість пропозиції, грн. з ПДВ: ____________

__________________________________________________________________________
(сума прописом)

    1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваша Інструкція разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

    2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

    3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами Інструкції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

    4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

    Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності).

Додаток 3

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ОСНОВНІ УМОВИ ДО ДОГОВОРУ

 

    Договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до Закону, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та нормативно-правових актів, що регулюють порядок закупівлі за державні кошти.

    Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов цінової пропозиції учасника - переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору до повного виконання зобов'язань сторонами.

    1. Повна назва Замовника та Учасника, якого було визначено переможцем торгів.

    2. Прізвища та посади уповноважених осіб, які мають право підписувати договір.

    3. Реквізити сторін договору:

    - № розрахункового рахунку із зазначенням банку в якому він відкритий;

    - код ЄДРПОУ;

    - індивідуальний податковий номер;

    - номер свідоцтва платника податків;

    - контактна інформація (телефон, факс, адреса).

    4. Позначення стосовно наявності пільг по сплаті податків.

    5.Права та обов‘язки за договором не можуть бути передані третім особам без письмового погодження іншої сторони.

    6. “Покупець” проводить оплату за наданий товар на підставі рахунку шляхом перерахування коштів на рахунок "Продавця", з урахуванням ПДВ.

    Постачальник зобов'язується передати у встановлений строк у власність Покупця "Товар", в асортименті, кількості та за цінами, що надається до цього Договору і є його невід'ємною частиною, а Покупець зобов'язується прийняти цей товар та оплатити його.

    Предмет договору є предмет закупівлі, асортимент, кількість, ціна.

    Умови поставки: Поставка з автозаправних станцій Учасника районів Київської області та м. Києва.

    За порушення терміну постачання з Учасника стягується пеня в розмірі  0,1 % від вартості предмету закупівлі за кожний прострочений день, а за прострочення більш ніж на 30 календарних днів додатково стягується штраф в розмірі 7 % від зазначеної вартості.

    Сплата пені не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору поставки.

    Розрахунки  здійснюються згідно Бюджетного Кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовникомбюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

    При розрахунку ціни, за яку Учасник згоден виконати замовлення, враховується ціна предмету закупівлі (товар) та всі витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань Учасника процедури закупівлі по виконанню договору, в тому числі ПДВ.

    Гарантійні зобов’язання.

    Обсяг закупівлі може бути зменшено залежно від реального фінансування.

    Договір має бути розірвано Сторонами у разі відміни торгів уповноваженими органами.

    У разі відмови від виконання Договору Учасником Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір, повідомивши письмово про це Учасника не пізніше ніж за 3 календарних дні про таке розірвання. Під відмовою від виконання договору Сторони, зокрема, розуміють прострочення поставки більш ніж на 30 календарних днів.

    У разі оскарження процедури торгів, дія Договору, який було укладено, призупиняється на строк оскарження. Початок та закінчення перебігу призупинення підтверджується документами уповноважених органів. Всі строки для виконання прав та обов’язків за даним Договором подовжуються на відповідний строк оскарження.

    У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.

Додаток 4

    Документації з конкурсних торгів

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

 

    Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (ДК-19.20.2)

№ п/п

Найменування, марка

Од. вим.

Потреба

Ціна од.

Всього

1

Автобензин А-92 (у талонах)

літрів

4 638

 

 

2

Автобензин А-95 Стандарт (у талонах)

літрів

6 760

 

 

 

  1. Товар (паливорідинне та газ; оливи мастильні) повинен мати паспорт якості та сертифікат відповідності.
  2. Отримання Автобензину А-92 та А-95 Стандарт (у талонах) виконується через мережу АЗС розташованих у м. Києві, Київській області.
  3. Продукція повинна відповідати Держстандарту.
  4. Продукція  передається Покупцеві окремими партіями на автозаправних станціях в обмін на бланки-дозволи (талони).

Додаток 5

 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

 

    1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень його Статуту:

    1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб).

    1.2. Копія довідки про включення до ЄДРПОУ.

    1.3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

    1.4. Документ, підтверджуючий повноваження особи, яка уповноважена підписувати договір (виписка з протоколу засновників про призначення директора, президента; довіреність керівника; наказ про призначення директора, та інше).

    1.5. Копія паспорту (для фізичних осіб).

    1.6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

    2. Документи, які повинен подати Учасник, для підтвердження того, що він не має заборгованості по сплаті податків, зборів і обов’язкових платежів:

    2.1. Копія довідки про взяття на облік платника податку (4-ОПП).

    2.2. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку.

    2.3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету, дійсної на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

    3. Документи, які повинен подати Учасник, для підтвердження фінансового обігу підприємства:

    3.1. Копія балансу за останній квартал поточного року (форма Ф-1 «Баланс»).

    3.2. Копія квартального звіту для Фізичних осіб підприємців за попередній звітний період.

    3.3. Копія Звіту про фінансові результати за останній квартал поточного року (форма Ф-2 «Звіт про фінансові результати»).

    3.4. Копія звіту про рух грошових коштів за останній квартал поточного року (форма Ф-3 «Звіт про рух грошових коштів»). Якщо така звітність не здається – надати довідку з зазначенням причини.

    3.5. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів

    8. Інші документи:

    8.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

    а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

    б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

    в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

    8.2. Довідка в довільній формі для підтвердження  відсутності підстави для відмови викладеної у п. 1,2,3,4,5,6 ч. 1 ст. 17 Закону.

    8.3. Гарантійний лист за підписом уповноваженої особи учасника, що підтверджує згоду з основними умовами договору

    * Примітки:

    а) усі документи (за винятком оригіналів, виданих іншими установами) повинні бути завірені учасником;

    б) Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

    У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у ціновій пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє цінову пропозицію такого учасника.

    в) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі цінової пропозиції.

Додаток 6

Умови порівняння та оцінки конкурсних пропозицій

 

    Кількість балів за критерієм «Ціна» відповідно до кожної частини предмету закупівлі  визначається наступним чином. Конкурсних пропозиції, значення «Ціна» у якої є найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл  = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin  - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна тендерної пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм  “ціна”.

 

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник начальника
Державної інспекції сільського господарства
в Київської області                                                                                     А.О. Шишко

 

Навігація:  
ГоловнаДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІЗАПИТ цінових пропозицій