ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №1 від 04.12.2013 р.

Наказ Міністерства економіки
України 26.07.2010 №922
(у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України від 27.12.2011 №428)

 

 ЗВІТ
про результати проведення процедури
запиту цінових пропозицій
№1 від 04.12.2013 р.

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державна інспекція сільського господарства в Київській області;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38060805;

1.3. Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 8;

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Шишко Андрій Олександрович - голова комітету з конкурсних торгів; 04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 8 тел./факс (044)591-03-41, and-shyshko@yandex.ru; Павлуша Варвара Володимирівна – секретар комітету з конкурсних торгів; 04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 8 тел./факс (044)591-03-41;

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство аграрної політики та продовольства України, 37508596.

2. Джерело фінансування закупівлі :кошти державного бюджету.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: Паливо рідинне та газ;оливи мастильні (19.20.2);

3.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг: Бензин моторний: А-92 – 4 638 літрів; Бензин моторний А-95 Стандарт – 6 760 літрів(по талонах);

3.3. Місце поставки товарів, надання послуг: на АЗС Учасника в м. Києві та районах Київської області;

3.4. Строк поставки товарів, надання послуг: по грудень 2013 року.

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua;

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності): disguko.gov.ua;

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України  «ВДЗ» від 06.11.2013р. № 87/5 (830/5) оголошення № 194745;

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. «ВДЗ» від 26.11.2013р. № 93/3 (836/3) оголошення № 206457(ПАЛ);

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України  04.12.2013 року №  95/7 (838/7), оголошення № 214002 (ПАЛ);

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції:

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі:чотири;

5.2. Найменування:

1. Приватне підприємство «АВТОПЕТРОЛІУМ»;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТО-КОМЕРЦ»;

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВАГРОНАФТОТРЕЙД»;

4. Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «Авіас».

5.3. Ідентифікаційний код.

1. 37228512;

2. 25392930;

3. 31202724;

4. 32560942;

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи):

1. 08141, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Господарська,1-в;

2. 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 143, к.23;

3. 03067, м. Київ, б-р. Івана Лепсе, 4, корп.21;

4. Юридична адреса: 49044, м. Дніпропетровськ, вул.Гоголя, 15-а;

Фактична адреса: 03680, м. Київ, пр.-т Перемоги, 49/2.

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час)25.11.2013 року до 9.00 год;

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час)25.11.2013 року о 9. 30 год;

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: чотири;

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення;

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції:

1. 118 287, 60 грн., Приватне підприємство «АВТОПЕТРОЛІУМ» 08141, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Господарська,1-в, строк поставки по грудень 2013 року;

2. 118 519, 50 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТО-КОМЕРЦ» 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 143, к.23, строк поставки по грудень 2013 року;

3. 116 784, 64 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВАГРОНАФТОТРЕЙД» 03067, м. Київ, б-р. Івана Лепсе, 4, корп. 21; строк поставки по грудень 2013 року;

4. 117 147, 80 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «Авіас» Юридична адреса: 49044, м. Дніпропетровськ,  вул. Гоголя, 15-а; Фактична адреса:03680, м. Київ, пр-т Перемоги, 49/2, строк поставки по грудень 2013 року;

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ) 117 147, 80 грн., (цифрами) (сто сімнадцять тисяч сто сорок сім грн. 80 коп.) (словами);

6.7. Дата акцепту пропозиції: 26.11.2013 року.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «Авіас»;

7.2. Ідентифікаційний код: 32560942;

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. Юридична адреса: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 15-а;

Фактична адреса: 03680, м. Київ, пр.-т. Перемоги, 49/2;  тел.(044)351-14-88.

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 06.12.2013 року, 117 147, 80 грн., з (ПДВ).

9. Ціна за одиню товару (у разі закупівлі товару):  Автобензин А-92 (в талонах)-10,10 грн.з ПДВ за один л., Автобензин А-95 Стандарт (в талонах) -10,40 грн., з ПДВ за один л.

10. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю:-

11. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:-

11.1. Дата прийняття рішення:-

11.2. Підстави:-

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність обставин, установлених статтею 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі-Закон), із зазначенням відповідних підстав:

12.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «Авіас».

12.2. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника:

Товариство з обмеженою відповідальністю  «КИЇВАГРОНАФТОТРЕЙД», відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» статтею 17, п.7 учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю.

13. Інша інформація.

Здійснена закупівля шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій тому, що очікувана вартість товару не перевищує 200 тисяч гривень.

14. Склад комітету з конкурсних торгів: Шишко А.О. голова комітету з конкурсних торгів; Павлуша В.В секретар комітету з конкурсних торгів; Хуртак В.А. заступник голови комітету з конкурсних торгів; Левченко А.М., Задорожко М.М. члени комітету з конкурсних торгів.

 

Голова комітету з конкурсних торгів _____________________ А.О. Шишко

                                                                                      (підпис) М.П.

 

Навігація:  
ГоловнаДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №1 від 04.12.2013 р.